You are currently browsing stephan philipson’s articles.

Vi har sedan många år  varit medvetna om att <a href="http://www.gnistrakommunikation.se/index.php?roption=com_acajoom&act=mailing&task=view&listid=1&mailingid=3&Itemid=99″>dialog är ett framgångsrikt sätt att nå fram till människor. Grunden till detta  är att vi är utpräglade  sociala individer med stort kontaktbehov. Bekräftelser, oavsett det är privata sammanhang eller på arbetsplatsen, är en viktig social faktor för vårt välbefinnande. Det är angeläget att alla på en arbetsplats  får vara med och utveckla arbetsförhållandena internt såväl som externt.   Detta inkluderar även de intressentgrupper som finns i förtegets sfär. För att uppnå detta är en öppen och rak dialog en grundläggande  faktor. Och därutöver  en fundamental hörnsten på ”jobbet”.

Kontroll eller Öppenhet

Tekniken har gjort det möjligt att utvidga dialogen med flera  personer utanför företagets avgränsade interna kontakter på arbetsplatsen. Webb 2.0 har utvecklat gårdagens informationskällor  vilket nu innebär att personal /anställda får större spelrum att skapa innehållet på Internet. Det  finns därmed  stora möjligheter att underhålla och generera helt nya marknader och affärsmöjligheter. De möjligheter som uppstår med nya marknader skapar även nya relationer mellan företaget  och deras kunder.

Vad är det då som bromsar utvecklingen hos många företag att snabbt ställa om och utnyttja teknikens brokiga målarbräde? Argument  som användes mest är kontroll och kontroll.

Förbud löser inte  problem

En undersökning gjord av Ledarna genom Novus Opinion visar att hälften av företagens chefer ser användningen av sociala medier på nätet som en störande faktor på jobbet. Varför är det på detta viset ? En förklaring kan vara att företag är oroliga för missbruk av de nya social medier. En dominerande rädsla är  att det erbjuder en ny sorts öppenhet för företagets   anställda . En öppenhet som på utsidan av företagens väggar är en självklarhet och präglar nutids människan synsätt på tillgänglighet av information. Kanske borde företag som i första hand vill förbjuda istället fundera på sin interna rutiner och uppfattningar om sina anställda.

Möjligheter att utveckla marknaden

Ett annat synsätt är att se potentialen av digital /sociala media. I undervisningen av den personal som företagen snart står på kö för att anställa är förståelsen och bruket av ”ny informationsteknik” en självklarhet. Några företag har kombinerat teknik och nya smarta lösningar för att möta kundbehoven av ökad till gänglighet. Ett företag som har tagit till sig möjligheterna att hålla kontakt med sina kunder är SJ. Med hjälp av twitter kan resenärer få direkt återkoppling med ”kundtjänst” och på så vis alltid känna sig välkomna med sina frågor och funderingar. På twitter möts resenären av följande glada välkomsthälsning. ”Hej! Vi är SJ, Sveriges största tågoperatör, och vi är online 9-16 på vardagar. Har du en fråga? Följ oss så tweetar vi! /Marcus, Susanne, Katarina & Annika”. En inställning som var ganska främmande för något år sedan i allmänhetens ögon.

Ett annat företag som har förstått kraften i facebook är Kraft Foods kampanj på just detta sociala media . Med över 11 000 fans har man skapat en spännande interaktion mellan pralinälskarna och företaget. På ett smart sätt bjuder företaget in till ”vilken pralin skall bort” inför nästa jul 2010. Långsiktigt tänk hur kunder skall göras delaktiga i produktutvecklingen.

Våga testa krafterna i sociala medier att utveckla din marknad

Med personalen och kundernas  kreativ förmåga kan ”oanade” potentiella relationer utvecklas. Media bilden av företaget kan förstärkas positivt. Marknadsundersökningar via social medier som leder till nya spännande produkter likväl som förstärkta varumärken. Allt  är plötsligt inom räckhåll . Men för att företaget på ett framgångsrikt sätt skall kunna utnyttja alla möjligheter social media innebär. Måste man våga involvera sina anställda och kunder i företagets  verksamhet.

Annonser

Under de senaste åren har social medier stormat fram som en vårflod. Ingen kunde motstå detta fantastiska fenomen. Med god hjälp av många övertygande argument är social medier som facebook, twitter, Youtube ,LinkedIn med mera en självklar del av vår dagliga kommunikation. Företag har på kort tid börjat ta till sig de utökade möjligheter social media innebär att nå ut till sina marknader och kunder. Genom att koppla samman de olika alternativen får man en spridning av informationen. Detta har till stor del varit en bidragande anledning till att företag ser möjligheter att utnyttja  social media i sin marknadskommunikation.  Något  som var  svårt att uppnå med tidigare analoga tekniker.

Från och med  2005 har möjligheterna med Web 2.0 effektivt förärat marknaden med  ett nytt verktyg . Begrepp som Push och Pull marknadsföring  ,vilka under lång tid varit de mest framträdande ”teknikerna”  i företagens marknads & sälj organisationers. Men nu ställs dessa organisationer  inför nya utmaningar.  Hur har då de Svenska företagen reagerat på dessa möjligheter som ny teknik erbjuder?

De första aktörerna som tämligen snart insåg digital medias kraft var de som traditionellt arbetade med B2C . Fördelen för dessa företag var ganska uppenbar. Kommunikationen var starkast när kunder som använde eller köpte deras tjänster kunde dela med sig av  erfarenheter och upplevelser till varandra . Resebranschen har på ett intressant och spännande sätt utnyttjat dialogmarknadsföring i sin kommunikation. Kundsegmentering genomföras på ett flexibelt  sätt vilket leder till en nära förbindelse mellan leverantör och konsument. Marknadsföring i dialogens tecken är ett vinnande koncept för de företag  som genomfört en omställning av sin marknadskommunikation.

Men hur är det för företag som bygger sin verksamhet på B2B relation?

 Låt oss först slå fast att skillnaden mellan B2C och B2B. I B2B relationen förekommer det färre och mer personliga kontakter.

Detta faktum är utslagsgivande för hur företaget kan eller vill använda social media som en del av sin kundkommunikation.

Den stora  skillnaden mellan traditionell marknadsföring och ”Dialog marknadsföring” är att marknadsföringen sker genom en konversation istället för en monolog. Sociala medier erbjuder möjligheten att samspela med sina kunder på ett nytt sätt .Sociala medier kan även användas för att få underrättelse om eventuell produktutveckling, kund tillfredställelse  och annan viktig information som utvecklar och befäster gemenskapen.

 Denna möjlighet inbjuder  till en utvecklande och stark B2B relation.  

Att hitta goda exempel på hur B2B företag har lyckats med införande av social media i sin strategiska och operativa verksamhet är svårt. Få om ens något företag är villig att lämna ut sin innersta och viktigaste kärna. Kundrelationen.

Men med social medias inträde ökar även andra intressentgrupper sina möjligheter att betrakta hur B2B företag utvecklar sina relationer med underleverantörer i många led.

Ett starkt  vägande skäl att överväga utnyttjandet av social media i B2B relationer är utvecklingen av CSR  . Trenden är att omvärlden blir allt mer kontrollerande hur företag och deras partners lever upp till en god standard från ett CSR perspektiv.

Genom en öppen och transparent kommunikation ökar förutsättningarna till en positiv spridning av företagens ambitioner och visioner att skapa en långsiktig och hållbar produkt & tjänsteutveckling.  Något som alla intressenter har nytta av vid eventuella investeringar i företagens verksamheter.

Under de senaste åren har social medier stormat fram som en vårflod. Ingen kunde motstå detta fantastiska fenomen. Med god hjälp av många övertygande argument är social medier som facebook, twitter, Youtube ,LinkedIn med mera en självklar del av vår dagliga kommunikation. Företag har på kort tid börjat ta till sig de utökade möjligheter social media innebär att nå ut till sina marknader och kunder. Genom att koppla samman de olika alternativen får man en spridning av informationen. Detta har till stor del varit en bidragande anledning till att företag ser möjligheter att utnyttja  social media i sin marknadskommunikation.  Något  som var  svårt att uppnå med tidigare analoga tekniker.

Från och med  2005 har möjligheterna med Web 2.0 effektivt förärat marknaden med  ett nytt verktyg . Begrepp som Push och Pull marknadsföring  ,vilka under lång tid varit de mest framträdande ”teknikerna”  i företagens marknads & sälj organisationers. Men nu ställs dessa organisationer  inför nya utmaningar.  

Hur har då de Svenska företagen reagerat på dessa möjligheter som ny teknik erbjuder?

De första aktörerna som tämligen snart insåg digital medias kraft var de som traditionellt arbetade med B2C . Fördelen för dessa företag var ganska uppenbar. Kommunikationen var starkast när kunder som använde eller köpte deras tjänster kunde dela med sig av  erfarenheter och upplevelser till varandra . Resebranschen har på ett intressant och spännande sätt utnyttjat dialogmarknadsföring i sin kommunikation. 

Kundsegmentering genomföras på ett flexibelt  sätt vilket leder till en nära förbindelse mellan leverantör och konsument. Marknadsföring i dialogens tecken är ett vinnande koncept för de företag  som genomfört en omställning av sin marknadskommunikation.

Men hur är det för företag som bygger sin verksamhet på B2B relation?

 Låt oss först slå fast att skillnaden mellan B2C och B2B. I B2B relationen förekommer det färre och mer personliga kontakter.

Detta faktum är utslagsgivande för hur företaget kan eller vill använda social media som en del av sin kundkommunikation.

Den stora  skillnaden mellan traditionell marknadsföring och ”Dialog marknadsföring” är att marknadsföringen sker genom en konversation istället för en monolog. Sociala medier erbjuder möjligheten att samspela med sina kunder på ett nytt sätt.

Sociala medier kan även användas för att få underrättelse om eventuell produktutveckling, kund tillfredställelse  och annan viktig information som utvecklar och befäster gemenskapen.

Denna möjlighet inbjuder  till en utvecklande och stark B2B relation.  

Att hitta goda exempel på hur B2B företag har lyckats med införande av social media i sin strategiska och operativa verksamhet är svårt. Få om ens något företag är villig att lämna ut sin innersta och viktigaste kärna. Kundrelationen.

Men med social medias inträde ökar även andra intressentgrupper sina möjligheter att betrakta hur B2B företag utvecklar sina relationer med underleverantörer i många led.

Ett starkt  vägande skäl att överväga utnyttjandet av social media i B2B relationer är utvecklingen av CSR  . Trenden är att omvärlden blir allt mer kontrollerande hur företag och deras partners lever upp till en god standard från ett CSR perspektiv.

Genom en öppen och transparent kommunikation ökar förutsättningarna till en positiv spridning av företagens ambitioner och visioner att skapa en långsiktig och hållbar produkt & tjänsteutveckling.  Något som alla intressenter har nytta av vid eventuella investeringar i företagens verksamheter.

När sommaren stod för dörren och vi väntade på den första varma sommardagen. Tog man ett beslut i Stockholm att hela Svenska folket skulle få möjlighet att vaccinera sig.  En annalkande smitta, en pandemi, var på väg att sprida sig över världen.

Men frukta ej sade Socialstyrelsen för vi har en gräddfil . Ett avtal med en speciell klausul som ger oss förtur till stora mängder vaccin. Så stora att hela Svenska folket kan få 2 doser för säkerhets skull. Genom detta snabba beslut skulle vi hindra stora delar av vår befolkning att insjukna och dö.

Avtal skrevs under och läkemedelsbolaget jublade för den stora beställningen. Leveranserna skulle ju inte komma förrän sent på hösten.  Så det fanns gått om tid att både utveckla och leverera de miljontals doser som nu skulle produceras.

Under tiden berättade vår myndighet hur framsynt och rättrådig den varit som så snabbt och effektivt hade tag hand om sin befolkning.

Sommaren gick och hösen kom. Det befarade insjuknandet i 10 tusental dröjde och folket började undra om det verkligen var så farligt som man först hade informerat om när den stora beställningen av vaccin var underskriven.

Med viss tveksamhet började den stora myndigheten i Stockholm ändra sina budskap och höjde fanan högt att vi alla skulle visa solidaritet för alla de andra så vi inte blev mer sjuka än vi redan kunde varit om smittan hade kommit när den borde.

Sedan var det ju de där om antal doser . Var det en eller två som skulle ge bästa effekt. Men med tanke på att läkemedelsbolaget inte hade fått så mycket tid på sig så var vaccinet ännu inte helt testat så man visste inte riktigt säkert. Men det var nog bäst att ta två utifall att en inte skulle räcka.

Hösten hade nu kommit till landet och smittan slog till mot de utsatta . Men i sin klokhet hade myndigheten lämnat ut till sina mindre undersåtar, landstingen, att besluta om var och hur mass vaccineringen skulle genomföras. 

Men folket hade börjat tveka inför den klokskap som översköljde deras sinnen . Tveksamheten med antal doser och biverkningar gjorde att folket inte var så entusiastiska så plötsligt ställdes krav på information och förklaringar hur och vad som skulle vara sant och osant om detta inköpta vaccin.

Men efter stor övertalning och effektiva informationskampanjer som fick PR byråer i huvudstaden att gnugga händerna av glädje strömmade nu folket fram mot de upprättade vaccinationscentralerna. Då plötsligt inträffade det osannolika. Vaccinet som skulle levereras från det stora läkemedelsbolaget med ensamrätt över det Svenska folket kunde inte producera . Så nu står vi där i kön med ledsna blickar och arga kommentarer och väntar på att någon gång i framtiden få vår vaccination. Men vår minister är nöjd och glad och tycker att det hela flyter på som förväntat.

Men personalen och patienterna som befinner sig längst ut i logistik kedjan står med förundran och väntar på sin tur att få ett stick. Helst innan de har sjuknat in i den svinaktiga influensan.

Vem äger Twitter?

Jag fick frågan ”twitter äger” av mitt barnbarn nyligen. Förvånad tittade jag upp från min tangent bord och frågade ” Varför tror du det”? .

Han svarade med klar och fast blick;

”Du sitter ju där hela tiden och twittrar så då måste ju twitter äga dig”.

Efter en stund började jag fundera över hans fråga med en annan infallsvinkel.  Vem är det som egentligen ”äger twitter”? Jag har  drygt 400 följare och ca 500 som jag följer. Under en ”normal dag” domineras flödet av ett fåtal engagerade personer som ”äger twitter” . Många av oss är passiva åskådare som låter oss översköljas med allehanda information om vad som är rätt eller fel. Vad som bör eller inte bör finnas i samhället. I bland blir det nästan som ett frälsningsmöte där betraktarna ställer sig upp i en unison hyllningskör.

Snart står vi inför nya aktörer som vill in på social media arenan för att slicka i sig sötman av marknadsframgångar eller väljare sympatier. Hur kritiska är vi då när det gäller att källgranska eller ifråga sätta allsköns förkunnelser .

Vi kommer inom kort att få tillgång till internetbaserad utbildning vilket är en fantastisk möjlighet för vår fortbildning. Men är vi mogna för denna utveckling eller riskerar vi att urskillningslöst anamma denna information som sanningar . Mina små funderingar bygger på att ett dominerande skikt i  IT – samhället behåller sin ställning genom att den tysta skaran accepterar ordningen. Ur den härskande IT hegemoni  överförs värderingar till den tysta skaran , som i sin tur tolkar och accepterar dessa värderingar som sunt förnuft.

För den största faran i ett demokratiskt samhälle är ju den tysta begåvade skaran som inte uttrycker tvivel utan bekvämt låter sig ledas vidare.

Annonser