Vi har sedan många år  varit medvetna om att <a href="http://www.gnistrakommunikation.se/index.php?roption=com_acajoom&act=mailing&task=view&listid=1&mailingid=3&Itemid=99″>dialog är ett framgångsrikt sätt att nå fram till människor. Grunden till detta  är att vi är utpräglade  sociala individer med stort kontaktbehov. Bekräftelser, oavsett det är privata sammanhang eller på arbetsplatsen, är en viktig social faktor för vårt välbefinnande. Det är angeläget att alla på en arbetsplats  får vara med och utveckla arbetsförhållandena internt såväl som externt.   Detta inkluderar även de intressentgrupper som finns i förtegets sfär. För att uppnå detta är en öppen och rak dialog en grundläggande  faktor. Och därutöver  en fundamental hörnsten på ”jobbet”.

Kontroll eller Öppenhet

Tekniken har gjort det möjligt att utvidga dialogen med flera  personer utanför företagets avgränsade interna kontakter på arbetsplatsen. Webb 2.0 har utvecklat gårdagens informationskällor  vilket nu innebär att personal /anställda får större spelrum att skapa innehållet på Internet. Det  finns därmed  stora möjligheter att underhålla och generera helt nya marknader och affärsmöjligheter. De möjligheter som uppstår med nya marknader skapar även nya relationer mellan företaget  och deras kunder.

Vad är det då som bromsar utvecklingen hos många företag att snabbt ställa om och utnyttja teknikens brokiga målarbräde? Argument  som användes mest är kontroll och kontroll.

Förbud löser inte  problem

En undersökning gjord av Ledarna genom Novus Opinion visar att hälften av företagens chefer ser användningen av sociala medier på nätet som en störande faktor på jobbet. Varför är det på detta viset ? En förklaring kan vara att företag är oroliga för missbruk av de nya social medier. En dominerande rädsla är  att det erbjuder en ny sorts öppenhet för företagets   anställda . En öppenhet som på utsidan av företagens väggar är en självklarhet och präglar nutids människan synsätt på tillgänglighet av information. Kanske borde företag som i första hand vill förbjuda istället fundera på sin interna rutiner och uppfattningar om sina anställda.

Möjligheter att utveckla marknaden

Ett annat synsätt är att se potentialen av digital /sociala media. I undervisningen av den personal som företagen snart står på kö för att anställa är förståelsen och bruket av ”ny informationsteknik” en självklarhet. Några företag har kombinerat teknik och nya smarta lösningar för att möta kundbehoven av ökad till gänglighet. Ett företag som har tagit till sig möjligheterna att hålla kontakt med sina kunder är SJ. Med hjälp av twitter kan resenärer få direkt återkoppling med ”kundtjänst” och på så vis alltid känna sig välkomna med sina frågor och funderingar. På twitter möts resenären av följande glada välkomsthälsning. ”Hej! Vi är SJ, Sveriges största tågoperatör, och vi är online 9-16 på vardagar. Har du en fråga? Följ oss så tweetar vi! /Marcus, Susanne, Katarina & Annika”. En inställning som var ganska främmande för något år sedan i allmänhetens ögon.

Ett annat företag som har förstått kraften i facebook är Kraft Foods kampanj på just detta sociala media . Med över 11 000 fans har man skapat en spännande interaktion mellan pralinälskarna och företaget. På ett smart sätt bjuder företaget in till ”vilken pralin skall bort” inför nästa jul 2010. Långsiktigt tänk hur kunder skall göras delaktiga i produktutvecklingen.

Våga testa krafterna i sociala medier att utveckla din marknad

Med personalen och kundernas  kreativ förmåga kan ”oanade” potentiella relationer utvecklas. Media bilden av företaget kan förstärkas positivt. Marknadsundersökningar via social medier som leder till nya spännande produkter likväl som förstärkta varumärken. Allt  är plötsligt inom räckhåll . Men för att företaget på ett framgångsrikt sätt skall kunna utnyttja alla möjligheter social media innebär. Måste man våga involvera sina anställda och kunder i företagets  verksamhet.

Annonser